Drukuj
Gosia
Cennik – świadczenia odpłatne:
 1.     badań wykonywanych w Laboratorium Analitycznym 
 2.     badań wykonywanych w Laboratorium Bakteriologicznym
 3.     badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej
 4.     badań wykonywanych w Pracowni Histopatologii
 5.     badań wykonywanych w Centralnej Pracowni Endoskopii
 6.     badań wykonywanych w Pracowniach USG i EEG
 7.     badań wykonywanych w Pracowni EKG
 8.     usług medycznych świadczonych przez Poradnię Medycyny Pracy
 9.     badań profilaktycznych dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 10.     badań i zabiegów wykonywanych w Poradni Schorzeń Sromu
 11.     badań wykonywanych w Pracowni Cytologicznej.pdf
 12.     usług wykonywanych w Dziale Rehabilitacji Leczniczej.pdf
 13.     konsultacji medycznych wykonywanych
 14.     usług medycznych wykonywanych w Ośrodku Diagnostyki i Terapii Laserowej
 15.     usług medycznych
 16.     usług sterylizacji
 17.     USŁUG MEDYCZNYCH ZA POBYT PACJENTA NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH SZPITALA
 18.     opłat dodatkowych
 19.     porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć punktach przyjęć
 20.     udostępniania dokumentacji medycznej
 21.     badanie HSG
 22.     Konsultacji oraz badań urologicznych w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii Medycyny Fizykalnej
 23.     badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej badania tomografii komputerowej.pdf
 24.     konsultacji medycznych wykonywanych w Poradni Angiologicznej
 25.     badań wykonywanych w Pracowniach USG
   
Szanowni Pacjenci
uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej tj. od dnia 01.07.2019 r. z przyczyn organizacyjno – technicznych Szpital  nie wykonuje usług z zakresu diagnostyki i terapii fotodynamicznej w ginekologii.